Welkom bij Vervaet
Ovline ovale zwembaden
Winky ronde zwembaden
Hippo rechthoekige zwembaden
 
KD Plus
Flexi Plus
 
 
 
 
Zodiac links   
  Ovline | Winky | Hippo | Maxiwood | KD Plus | Houten zwembad | Trampolines | Sauna
Waterbehandeling - Werkwijze enkel geldig met Alegria producten !

Bij toevoegen van producten altijd filter doen werken.
Voldoende lang filteren èn overdag!!!     
Producten toedienen via skimmer.

ALTIJD  EERST  ZUURTEGRAAD  IN  ORDE  BRENGEN !!!!!!!!!!!!!!!!

STARTBEHANDELING

 1. Eerst PH op peil brengen.
  Hoe : met tester. Ph + of Ph -
  Zuurtegraad moet tussen 7,2 en 7,6 zijn.
  Dosering: 10 gr. per m³  om met 0,1 te verhogen of te verlagen. Vb. bad van 23 m³ = 230 g.
  Het wijzigen van de zuurtegraad mag maar met 0,1 veranderd worden, telkens met een tussentijd van 2 uur.
 2. Choc behandeling chloor,  “Snelwerkende chloor” toe voegen. (granulaat)
  20 g per 1 m³ (vb. bad van 23 m³ =  460 g)
  (zomerzeil beter 24 u. eraf)
 3. De dag nadien “traag werkende chloor” bij doen.
  1 tablet per 25 à 30 m³
  (in vlotter of in skimmer mandje)
  Indien je gebruik maakt van een netje (netskim), uw tablet “in” het mandje maar “onder” netje leggen.

GEWOON ONDERHOUD

 1. Regelmatig zuurtegraad controleren en indien nodig aanpassen
  (2 x per week, of na onweer.)
  Tussen 7,2 en 7,6!
 2. Regelmatig chloor controleren en indien nodig aanpassen.  (Altijd met poeder: chock)
  (ook na onweer, regelmatig  controleren bij zeer warm weer.)
 3. Leg een chloortablet in de skimmer. Vervang ze als ze op is. (traag werkende chloor)
  1 tablet voor 25 m³.
 4. Om de 14 dagen à 3 weken  anti-algen toevoegen. (CLARI 2 in 1 of Clari Blue)
  Dit Is preventieve behandeling.
  (OPGELET: tussen Chloor Choc poeder en anti-alg min. 36 u. wachten!!)
 5. Zien dat de filterinstallatie dagelijks lang genoeg draait.
  (Een timer is een handige oplossing)

  10 uur per dag bij zeer warm weer is de regel: temperatuur van het water delen door 2.
  En dit is het aantal uren dat je moet filteren, overdag!

 6. Filtermandje aan skimmer en pomp regelmatig reinigen.
 7. Bij troebel water, of water met nog een licht groene schijn, ontvlokkings behandeling doen. Kousjes Flocfix (enkel voor zandfilter) of tabletten Flovil (voor zandfilter en cartouge filter)
  Een kousje (of tablet) in de skimmer en min. 10 uur laten draaien. Daarna stofzuigen, back-wash en Rinse.

                                                            
WATER IS GROEN GEWORDEN

 1. EERST PH op peil brengen!!!!!!!   10 gr. per m³ (vb bad van 23 m³ = 230 g.)
  Zie : producten: zuurtegraad.
 2. SHOCK-CHLOOR behandeling (25 g per 1 m³!!) toe dienen, gelijktijdig 1 flocfix en laten filteren.
  Minimum 36 uur later, back wash en Rince.
  En vervolgens de ant-algen (Clari 2 in 1 of Clari Blue) toedienen: Wachten met zwemmen tot het chloorgehalte is gedaald beneden de 2 ppm.
 3. BACK WASH doen (2 à 3 min.).Nadien RINSE (30 sec.)
 4. Opnieuw laten filteren en indien nodig herhalen.
  Indien troebel of groene schijn door microscopisch  kleine deeltjes, ontvlokkings behandeling doen. (Flockfix of Flovil). 10 uur laten filteren, bodem zuigen en er na BACKWASH en RINCE.

GEBRUIK VAN “NATURE 2” Om minder chloor te gebruiken en water stabieler te houden

 1. Per seizoen een nieuw patroon gebruiken.
 2. Bij het nieuw in gebruik nemen van het patroon, shock behandeling Chloor toedienen. 20 g. per 1 m³ (hou de hoeveelheid op de verpakking in het oog)
 3. 4 dagen en 4 nachten laten filteren (of 6 u per dag gedurende 14 dagen) om het patroon te activeren.
 4. Tijdens de activatie periode moet de chloor tussen de 1 en 2 ppm zijn. Dus desnoods chloor aan passen.
 5. Nadien gewoon filteren (chloor moet nu maar 0.5 ppm zijn). En ter onderhoud af en toe een chloor tablet of poeder. (1 tablet per 60 m³)

Problemen

Oorzaak Oplossing

Melkachtig of troebel water

De pH is niet correct

De pH aanpassen naar een waarde tussen 7.2 en 7.6

Te laag chloorgehalte en microscopisch kleine deeltjes komen in het zwembadwater.

Een shockbehandeling chloor toepassen samen met een floculant (Flocfix), 24 u laten filteren en spoelen. (Backwash en Rinse)

Filtratie gebeurt onvoldoende

De duur van de filtratie optrekken.

Overstabilisering

Het stabilisator gehalte controleren
(100 à 150 ppm) 1/3 van het zwembad leegmaken. (150 ppm of meer) ½ van zwembad leegmaken. Niet gestabiliseerde chloor gebruiken!

pH is te hoog

Te hoge alkaliniteit en te veel basen

PH min toevoegen

pH is te laag

Te lage alkaliniteit en te veel zuren

PH plus toevoegen

Groen water

Algenvorming

Een chloorchock behandeling  toedienen samen met een floculant (Flocfix). Na 24 u filter spoelen en reinigen (Backwash en Rince) én een geconcentreerd klaringsmiddel (Clari 2 in 1) toedienen 36 u na chockbehandelin! Opnieuw spoelen en reinigen.

Overstabilisering

Het stabilisator gehalte controleren
(100 à 150 ppm) 1/3 van het zwembad leegmaken. (150 ppm of meer) ½ van zwembad leegmaken. Niet gestabiliseerde chloor gebruiken!

Kalkaanslag

De pH is niet correct

PH aanpassen tussen 7.2 en 7.6

Verhoogde hardheid

Antikalk toevoegen

Bruin/roodachtig water

Aanwezigheid van ijzermangaan

Beter water vernieuwen en stadswater gebruiken

Chloorgeur, oog -en huidirritatie

de pH is niet correct

De pH aanpassen tussen 7.2 en 7.6 en eventueel chloor aanpassen.

Aanwezigheid van chloramines

De manometer heeft een abnormale druk aan

De filter is vervuild,

Filtermandje en skimmermandje reinigen

Het zand is vervuild

Spoelen en reinigen (backwash 2 à 3 min en Rince ½ min)

 

 

 

 © 2003 Alegria bvba - Zwembaden - Opblaasbare zwembaden - Pool - Kinderbaden - Houten zwembaden